Ak mi chceš napísať, či už sa to týka blogu, internátu alebo chceš niečo súkromné, kontaktuj ma na e-mail: kontakt@zintraku.sk