Motivačné citáty, depresia, produktivita, motivácia