Graf prázdnin a šutendtov

Takto vyzerá pravdivý a vedcami potvrdení prázdninový graf študentov. Tento graf prázdnin nasvedčuje, že čím viac prázdninových dní, tým viac sú študenti happy.